Restaurace a kuchyně

Profesionální čištění vzduchotechniky a kuchyňských odtahů v restauracích a kuchyňských zařízeních

Proč čistit ?

Pravidelná údržba a čištění napomáhá udržovat výkonnost systému, zajišťuje hygienické podmínky a především zabraňuje rizikům vzniku a šíření požáru.

S množstvím usazenin prachu a tuků se postupně snižuje výkonnost systému a zároveň dochází ke zvyšování rizika zahoření a tím případného rozšíření požáru na celou budovou.
V případě kuchyňského provozu je toto riziko u zaneseného odtahu několikanásobně vyšší. Kombinace usazeného tuku a prachu má vysokou tendenci zahoření.

Jak často čistit ?

V závislosti na velikosti a zátěži provozu doporučujeme preventivně zkontrolovat odtahy alespoň dvakrát ročně a minimálně jednou za rok nechat provést odborné čištění.

Čištění

Čištění probíhá pomocí kombinace různých technologií v závislosti na stupni znečištění a podmínkách daného provozu.

Galerie