Dezinfekce prostorů ozonem O3 – ozónování

Ozón je proti jiným metodám velmi účinný. Neobsahuje žádné jedovaté chemikálie.

 •  je 3000x rychlejší než chlór a 25x účinnější než kyselina chloritá (NOCL)
 •  je 2500x účinnější než chlornan (OCL) a 5000x účinnější než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější
 • neexistuje žádný virus, bakterie, plísně a houby, které by odolaly ozonu
 • ozón je nestabilní plyn, těžší než vzduch, který se samovolně rozpadá a přeměňuje se rychle na kyslík, a proto nemá negativní vliv na naše zdraví

Ozón je druhé nejsilnější dezinfekční činidlo na světě a jeho schopností je zničit bakterie, viry, plísně a pachy, proto se využívá ve zdravotnictví, vodárenství a mnoha dalších oborech.

Využití ozónu:

 • dezinfekce pro restaurace, bary, školy, školky, zdravotnictví, autodílny, vodárenství, bazény, interiery dopravních prostředků (autobusy, automobily, vlaky,...), hotely, obchody
 • neutralizuje vzduch v místnostech se silným zápachem
 • neutralizuje zatuchlý zápach ze zvýšené vlhkosti, např. vytopení budovy, záplavami, požárem
 • odstranění zápachu z cigaret, zvířat, z odpadků, plísní
 • využití při sanačních a renovačních pracích v interiéru, na stavbách
 • dezinfekce vzduchu uzavřených prostor

Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně ani houby, které by ozónu odolaly.

Ozon proti nepříjemným zápachům v hotelu a penzionu

V rekreačních domech nebo hotelových pokojích může vzniknout nepříjemný zápach, který by vás i vaše hosty mohl rušit.
Tyto pachy mohou být odstraněny z textilu, jako jsou matrace, záclony nebo nábytek pomocí generátorů ozónu. Reakce ozonu s nepříjemně vonícími molekulami vytváří částice bez zápachu.

Kromě toho ozón také reaguje s mikroorganismy, jako jsou bakterie a viry, na površích a odstraňuje plísně.

Pro zdraví vašich hostů je důležité, abyste vyčištěné prostory ihned neobsazovali, ale předem je dobře větrali. Po několika hodinách již neexistuje žádné zdravotní riziko. Ozon snadno rozkládá a vytváří molekuly kyslíku, které jsou zcela neškodné.

Pomocí generátoru ozónu můžete také osvobodit vaši restauraci, kuchyň a chladírnu od nepříjemných pachů a bakterií.

Bezpečnostní upozornění:

 • Ozón je ve vysoké koncentraci jedovatý a zdraví škodlivý.
 • Nesmí dojít k nekontrolovatelnému uvolňování ozónu.
 • Zařízení musí obsluhovat pouze kvalifikovaný personál.
 • V prostorách dezinfikovaných ozonem se nesmí nacházet žádné osoby, zvířata ani květiny.
 • Takto dezinfikované prostory musí být zajištěny proti vstupu osob a zvířat do řádného vyvětrání.
 • Po ukončení dezinfekce ozonem je třeba prostory řádně vyvětrat (dle velikosti 15 - 40min), prostory lze běžně užívat až po 2 hodinách po řádném vyvětrání.
 • Po aplikaci se ozón sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach, žádné pozůstatky.
 • Při teplotě 20 °C, tlaku 101.3 kPa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 30 °C a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 20 minut.

Jak ozón působí na člověka:

Hygienický limit: 0,05ppm – sensoricky již zaznamenatelný čichem u většiny osob.
Při nadýchání ozonu se rychle otupují naše sensorické schopnosti ho dále vnímat.
Citlivost našeho čichu se snižuje s každým nadechnutím!!!

Ozon je pro člověka nebezpečný zejména v plynném stavu.

 • Způsobuje dýchací potíže.
 • Bolesti hlavy, nevolnost atd.
 • Podráždění sliznic, očí a pokožky.
 • Ve vysokých dávkách může způsobit kolabs a smrt.
 • Ozon způsobuje trvalé poškození plic.

Ozonové generátory produkují ozon o koncentraci desítek až stovek ppm. Tato koncentrace je velice závislá na stavu okolního prostředí, teplota, hmostnostní poměr kyslíku ve vzduchu a zejména na vlhkosti.
Při používání generátorů je nutné zamezit nadýchání ozonu a dodržovat patřičná bezpečnostní opatření. Ozon jako většina dalších dezinfekcí je v plynném stavu TOXICKÝ !

Čištění

K dezinfekci používáme:
ozonový generátor 3000 mg/h
ozonový generátor 7000 mg/h
ozonový generátor 2 x 7500 mg/h
ozonový generátor 10 000 mg/h