Polymerová dezinfekce studenou mlhou

ilustrační foto

ilustrační foto

Nabízíme dlouhodobou ochranu pomocí prostorové polymerové dezinfekce aplikované pomocí tzv. studené mlhy.

Dezinfekci provádíme pomocí ULV Foggeru (mlhovače). Přístroj tvořící studenou mlhu s dostřikem až 10 m vytváří microskopické kapičky v rozsahu velikosti kapek 15 - 30um.  Jemné aerosolové kapičky zůstanou ve vzduchu po delší dobu a jsou rozptýleny po rozsáhlé oblasti silným výstupem vzduchu z trysky.

  • Kapičky polymerové dezinfekce ulpí na povrchu a vytvoří tam ochrannou vrstvu po dobu 7-30 dnů.
  • Díky velmi jemnéhu aerosolu se dezinfekce dostane i do nejhůře přístupných prostor.
  • Dostřik až 10m umožňuje rychlou dezinfekci velkých prostorů a především prostorů s vysokými stropy.

Polymerová dezinfekce se může provádět jako preventivní nebo ohnisková dezinfekce prostor.

Ohnisková dezinfekce se provádí v místech s již prokázaným výskytem nebezpečných virů nebo bakterií a zabraňuje dalšímu šíření.

Preventivní dezinfekce se provádí v rizikových prostorech, kde je velká pravděpodobnost výskytu nebo jsou dlouhodobě zvýšené hygienické požadavky.

Polymerická dezinfekce je vhodná do

  • škol a školek
  • provozoven a obchodů
  • hotelů a stravovacích zařízení
  • kanceláří a výrobních prostor
  • zdravotnických zařízení a nemocnic
  • potravinářských provozů
  • skladů

Polymerický přípravek

MERIDASAN je přípravek určený k povrchové dezinfekci všech ploch, povrchů, vybavení a k dezinfekci vzduchu. Jeho použití je vhodné v
prostorách s nejvyššími nároky na hygienu ve zdravotnictví, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a gastronomických provozech, ale i např. na
veterinárních klinikách a v živočišné výrobě. Ve školství, na úřadech, v hromadné dopravě, call centrech a společnostech, kde pracuje nebo se
pohybuje větší počet zaměstnanců nebo klientů se pravidelnou aplikací zejména prostřednicvím elektrického generátoru aerosolu v ošetřených
prostorách výrazně snižuje výskyt virů, bakterií, spór plísní, roztočů a dalších alergenů. Tím se snižuje možnost přenosu nakažlivých nemocí a
eliminují se alergické a ekzematické reakce. MERIDASAN má antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky s prodlouženou působností až 3
týdny. A to díky polymerové vrstvě, kterou vytvoří na ošetřovaných plochách. Přípravek je baktericidní (G+ a G- bakterie), virucidní (včetně
poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus) tuberkulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium), fungicidní a algicidní. Kovové materiály
zakonzervuje a chrání před případnou korozí. Pružné materiály impregnuje a chrání před UVA zářením, prodlužuje užitné vlastnosti. Ošetřené
povrchy nemění barvu ani vlastnosti. Prostředek neobsahuje chlór ani alkohol.

Jak funguje MERIDASAN?

Kationtový polymer s kladným nábojem intenzivně přitahuje mikroorganismus se záporně nabitou buněčnou membránou. Při jejich kontaktu se
buněčná stěna naruší a mikroorganismus má paralyzovánu biologickou aktivitu fermentů. Je znemožněna tvorba nukleonových kyselin, následuje
zničení dýchacího systému. Mikroorganismus je zahuben a na delší dobu přikryt mikroskopickou polymerovou vrstvou. Vzhledem k principu je
prakticky vyloučena rezistence.