Panelové domy

Profesionální čištění a dezinfekce odtahů, vzduchotechniky a klimatizací v bytových a panelových domech

20150813_124020

Proč čistit ?

Pravidelná údržba a čištění napomáhá udržovat výkonnost systému, zajišťuje hygienické podmínky a především zabraňuje rizikům vzniku a šíření požáru.

  • S množstvím usazenin prachu a tuků se postupně snižuje výkonnost systému.
  • Zároveň s usazováním nečistot dochází ke zvyšování rizika zahoření a tím případného rozšíření požáru na celou budovou.
  • Konstantní teplota a vlhkost jsou ideálním prostředím pro množením bakterií a růst plísní způsobující zdravotní rizika.

V roce 2012 vstoupila v platnost ČSN EN 15780 - Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení. V návaznosti na tuto normu doporučujeme provádět inspekce stavu a čištění potrubí pravidelně 1x za dva roky.

Čištění

Čištění probíhá mechanicky za použití pneumatických rotačních kartáčů a průběžného odsávání nečistot výkonným vysavačem.
V rámci čištění také doporučujeme provést dezinfekci potrubí.

 

Galerie