Průmyslové provozy a tovární haly

Údržba a čištění VZT a odtahů v průmyslových provozech a továrních halách

Proč čistit ?

Pravidelná údržba a čištění napomáhá udržovat výkonnost systému, zajišťuje hygienické podmínky a především zabraňuje rizikům vzniku a šíření požáru.

S množstvím usazenin prachu, tuků a chemikálií se postupně snižuje výkonnost systému a zároveň dochází ke zvyšování rizika zahoření a tím případného rozšíření požáru na celou budovou.
Zároveň je takové prostředí umožnuje vznik značných zdravotních rizik. Vzniká zde podhoubí pro šíření virů, růst bakterií a plísní.

Jak často čistit ?

V závislosti na velikosti a zátěži provozu obecně doporučujeme preventivně zkontrolovat odtahy alespoň dvakrát ročně a minimálně jednou za rok nechat provést odborné čištění.
Přesné intervaly by měli být dodržovány na základě pokynů dodavatele VZT.

Čištění

Čištění probíhá pomocí kombinace různých technologií v závislosti na stupni znečištění a podmínkách daného provozu. Vhodná technologie se zvolí na základě vizuální kontroly pomocí speciální kamery, druhu provozu, přísluných předpisů a případně pokynů dodavatele VZT.

Dezinfekce

Po té co se čištěním odstraní mechanické nečistoty, by měla vždy následovat kompletní dezinfekce VZT nebo alespoň jejího čištěného úseku. Typ dezinfekce a přípravky volíme vždy v závislosti na typu provozu.
Při dezinfekci VZT vždy používáme bezchrolové a bezápachové prostředky.

Galerie